News
Contact Us

Gentle Electronics(SZ)CO.,LTD.

Add:No.3 East of Xianqiao Road Xianqiao Industrial Zone xincheng Twon Ruian

Tel:+86-0755-27051751

Fax:+86-0755-27051758

Email:cus@twgentle.com

Siteurl:www.twgentle.com